دو روش ساخت هیتر بادی صنعتی با جدید ترین روش

امروز به ساخت هیتر بادی می پردازیم که من دوروش ساخت هیتر بادی را برایتان درست کرده ام. هیتر بادی یک دستگاه فوق کاربردی در قطعات smd می باشد. در این پست دو مدار حرفه ای برای ساخت هیتر را با هم طراحی میکنیم.