وقفه برای دریافت پیام از ربات تلگرام در برنامه آردوینو Nodemcu

کد های ابتدا برنامه آردوینو پروژه:

void Telegram_Message_Prossess(String mgs_id, String sender_id, String msg, bool is_callback, String Call_ID);

اطلاعات دریافتی هنگام اجرا تابع بالا:

mgs_id = آیدی پیام دریافتی از ربات (این آیدی در ادیت کردن پیام استفاده میشود)

sender_id = آیدی فرستنده پیام (این آیدی برای ارسال پاسخ به ربات و افزایش امنیت سیستم استفاده میشود)

msg = متن پیام دریافتی (برای اجرا شرط های برنامه استفاده میشود)

is_callback = این متغیر نشان میدهد پیام دریافتی، از کلید های شیشه ای است، یا به صورت دستی تایپ و ارسال شده

Call_ID = در صورتی که پیام توسط کلید شیشه ای ارسال شده باشد، یک آیدی برای کلید ساخته شده که در این متغیر دریافت می کنید

پیکربندی آردوینو در حلقه setup:

با استفاده از تابع زیر حلقه ای که داخل برنامه برای وقفه دریافت پیام از ربات تلگرام تعریف کرده اید را به کتابخانه معرفی کنید.

Bot.Set_Message_Event(&Telegram_Message_Prossess);

تعریف تابع وقفه دریافت پیام در برنامه:

void Telegram_Message_Prossess(String mgs_id, String sender_id, String msg, bool is_callback, String Call_ID)
{

محل نوشتن شرط ها و برنامه ها هنگام دریافت پیام از ربات

if (is_callback == true)
    {

    محل نوشتن شرط ها و برنامه ها در صورتی که پیام دریافتی از کلید شیشه ای باشد؛

    if (msg == “پیام مورد نظر”)

        {

        محل نوشتن برنامه ها هنگام دریافت پیام مورد نظر از ربات

        }

    }

}

برنامه اصلی آردوینو در حلقه loop:

با استفاده از تابع زیر اطلاعات دریافتی از ربات را برسی میکنیم.

void loop()
{

Bot.GetUpdates();

}

در این مقاله پیکربندی و تنظمیات مربوط به پروژه ارتباط با ربات تلگرام، برای ساخت حلقه وقفه هنگام دریافت پیام از ربات تلگرام و متغییر های دریافتی جهت اجرای شرط ها و برنامه ها در برد NodeMCU را برسی کردیم؛ برای رفتن به ادامه توضیحات توابع کتابخانه ربات تلگرام آیمکس کلیک کنید.

میلاد نیک پندار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *